Press "Enter" to skip to content

Privacy

Privacy statement Schaaktraining.nl

1. Introductie
Schaaktraining.nl, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als PL Ontwikkeling te Soest, is een eenmanszaak die zich richt op a) het verzorgen van schaaktraining- en coaching en b) het promoten van de schaaksport / schaken in het algemeen.

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van schaaktraining.nl worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Schaaktraining.nl verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Schaaktraining.nl ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
Schaaktraining.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van de doelstellingen van de Schaaktraining.nl, inclusief maar niet beperkt tot
i. om contact met u te kunnen opnemen;
ii. om u informatie te sturen;
iii. het organiseren van schaakwedstrijden;
iv. het bijhouden van uitslagen en standen;
v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een boekhouding en administratie

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen verstrekt, tenzij dit voor een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Geen commercieel gebruik
Schaaktraining.nl zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens
Schaaktraining.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Schaaktraining.nl neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website(s) van Schaaktraining.nl kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. Schaaktraining.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven.

Eventuele advertenties op de website(s) van schaaktraining.nl kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. Schaaktraining.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan Schaaktraining.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Schaaktraining.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. De wijzigingen worden via www.schaaktraining.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken, te vinden op www.schaaktraining.nl/privacy.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de eigenaar van Schaaktraining.nl, Pascal Losekoot (plosekoot@gmail.com)

nl_NLNederlands